Στοιχεία Εργασίας P0440

Κωδικός Εργασίας: P0440
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Απομάκρυνση ανόργανων συστατικών βιομάζας χαμηλής ποιότητας για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής βιοελαίου από τη ταχεια πυρόλυση

Συγγραφείς:

Στυλιανός Στεφανίδης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Ηρακλέους, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Κωνσταντίνος Καλογιάννης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Δέσποινα Πατιάκα, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Άγγελος Λάππας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10