Στοιχεία Εργασίας P0421

Κωδικός Εργασίας: P0421
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Adsorptive Heat Transformation toward Energy Storage Applications: Computational and Experimental Studies of Water within Porous Coordination Polymers

Συγγραφείς:

Παναγιώτης Δ. Κολοκάθης, Σχολή Χημικών Μηχανικών , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Αθήνα , Ελλάδα
Ευαγγελία Παντατοσάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Αθήνα , Ελλάδα
Tobias Splith, Institut für Experimentelle Physik I, Universität Leipzig, Leipzig, Germany
Christian Chmelik, Institut für Experimentelle Physik I, Universität Leipzig, Leipzig, Germany
Frank Stallmach, Institut für Experimentelle Physik I, Universität Leipzig, Leipzig, Germany
Stefan K. Henninger, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, Germany
Gerrit Fueldner, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, Germany
Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Αθήνα , Ελλάδα

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 13:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11