Στοιχεία Εργασίας P0325

Κωδικός Εργασίας: P0325
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Η φασματοσκοπία Raman σαν αναλυτικό εργαλείο για τη μελέτη της τεχνητής γήρανσης δειγμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς

Συγγραφείς:

Άγγελος Καλαμπούνιας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αντώνης Τρίμπαλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Amaia Soto Beobide, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Ε. Καραντώνη, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Α. Πούρνου, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Γεώργιος Παναγιάρης, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Σογομών Μπογοσιάν, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13