Στοιχεία Εργασίας P0106

Κωδικός Εργασίας: P0106
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΚΥΛΕΙΟ (6ος ΑΙ. Π.Χ.) ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ, ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Συγγραφείς:

Αλέξανδρος Κωνσταντα, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Ζωή Παπλιάκα, Elettra Sincrotrone Trieste S.C.P.A
Δημήτριος Χριστόφιλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Λαμπάκης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 11:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13