Στοιχεία Εργασίας P0389

Κωδικός Εργασίας: P0389
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Determination of 19 PAHs in air samples using gas chromatography - mass spectrometry

Συγγραφείς:

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπυριδούλα Νικολάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Ζηκόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαριάνθη Κερμενίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04