Στοιχεία Εργασίας P069

Κωδικός Εργασίας: P069
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Παραγωγή και αξιολόγηση μίας μαννανάσης από το μύκητα Myceliophthora thermophila στην υδρόλυση της λιγνινοκυτταρινούχας βιομάζας

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Κατσίμπουρας, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Περικλής Πετρόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Παύλος Χριστακόπουλος, Biochemical I Process Engineering, Division of Chemical Engineering, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Luleå University of Technology
Ευάγγελος Τόπακας, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 19:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11