Στοιχεία Εργασίας P0142

Κωδικός Εργασίας: P0142
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Different routes for synthesis of carbon nanotubes through T-CVD: A feasibility study

Συγγραφείς:

Δημήτριος Περιβολιώτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαλαματένια Κοκλιώτη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 19:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10