Στοιχεία Εργασίας P0112

Κωδικός Εργασίας: P0112
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Σχεδιασμός ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης για τη διδασκαλία της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με χρήση της πλατφόρμας Moodle

Συγγραφείς:

Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ευαγγελία Παυλάτου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Εκπαίδευση
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 19:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13