Στοιχεία Εργασίας P0196

Κωδικός Εργασίας: P0196
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Polymer Structure and Dynamics Under Confinement

Συγγραφείς:

Ελένη Παπανάνου, ΙΤΕ/ΙΗΔΛ & ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κρυσταλένια Ανδρουλάκη, ΙΤΕ/ΙΗΔΛ & ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σ.Χ. Αναστασιάδης, ΙΤΕ/ΙΗΔΛ & ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04