Στοιχεία Εργασίας P0272

Κωδικός Εργασίας: P0272
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ανάπτυξη νανοδομημένων καταλυτών Pt/CeO2 και Pt/TiO2 για την παραγωγή υδρογόνου από μεθανόλη

Συγγραφείς:

Αλεξάνδρα Παξινού, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Γιώργος Αυγουρόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 13:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12