Στοιχεία Εργασίας P0341

Κωδικός Εργασίας: P0341
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

pH Responsive Injectable Hydrogels by Hierarchical Self-organization of a Triblock Copolypeptide

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Τσιτσιλιάνης, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Maria - Τeodora Popescu, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Λιόντος, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Απόστολος Αυγερόπουλος, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04