Στοιχεία Εργασίας P0339

Κωδικός Εργασίας: P0339
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη της επίδρασης των δομικών παραμέτρων καταλυτών Pt/Al2O3 για την αντίδραση αναμόρφωσης της αιθανόλης με ατμό σε χαμηλές θερμοκρασίες

Συγγραφείς:

Μάριος Κουρτελέσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Παρασκευή Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Ξενοφών Βερύκιος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 13:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10