Στοιχεία Εργασίας P0406

Κωδικός Εργασίας: P0406
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός κονιαμάτων αποκατάστασης- συντήρησης από μνημεία

Συγγραφείς:

Σταματία Ροκίδη, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΕ-ΕΧΜΗ
Πέτρος Κουτσούκος, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΕ-ΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13