Στοιχεία Εργασίας P099

Κωδικός Εργασίας: P099
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Η τεχνολογία των υπερκρίσιμων ρευστών στην υπηρεσία της συντήρησης υφασμάτων

Συγγραφείς:

Δήμητρα Ασλανίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κώστας Τσιόπτσιας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κώστας Παναγιώτου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13