Στοιχεία Εργασίας P0307

Κωδικός Εργασίας: P0307
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩN

Συγγραφείς:

Ιωάννης Μπούντας, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ
Πέτρος Κουτσούκος, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 13:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04