Στοιχεία Εργασίας P0417

Κωδικός Εργασίας: P0417
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Study of the effects of alternative fluxes on the metabolic control analysis of optimally grown E. coli

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 17:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11