Στοιχεία Εργασίας P0200

Κωδικός Εργασίας: P0200
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Παραγωγή Αιθυλεστέρων Λιπαρών Οξέων (FAEE) με Δύο Τεχνικές Εξευγενισμού

Συγγραφείς:

Δημήτριος Καρώνης, Ε.Μ.Π., Σχολή Χημικών Μηχανικών
Δέσποινα Χείλαρη, ΕΜΠ/Σχολή Χημικών Μηχανικών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10