Στοιχεία Εργασίας P0155

Κωδικός Εργασίας: P0155
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF WARFARIN FORMS IN ORAL SUSPENSION USING RAMAN SPECTROSCOPY

Συγγραφείς:

Ευαγγελία Δημητροκάλλη, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαλβίνα Όρκουλα, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Κοντογιάννης, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Φαρμακευτικής

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11