Στοιχεία Εργασίας P0198

Κωδικός Εργασίας: P0198
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη της δομής των δικατιονικών ιοντικών υγρών με χρήση δονητικής φασματοσκοπίας

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 19:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12