Στοιχεία Εργασίας P0374

Κωδικός Εργασίας: P0374
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης στη διδακτική της Βιολογίας

Συγγραφείς:

Μαρία Δοκοπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Ευαγγελία Παυλάτου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Θεματική Περιοχή:

Εκπαίδευση
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13