Στοιχεία Εργασίας P0129

Κωδικός Εργασίας: P0129
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός περοβσκιτών La1-xSrxFeO3 με Φασματοσκοπία Σύνθετης Αντίστασης και Κυκλική Βολταμετρία

Συγγραφείς:

Χαριτίνη Ματσούκα, ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
Βασίλειος Ζασπάλης, ΑΠΘ & ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
Λώρη Ναλμπαντιάν, ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 11:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12