Στοιχεία Εργασίας P0306

Κωδικός Εργασίας: P0306
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Glass-forming ability of TeO2 and temperature induced changes on the structure of the glassy, supercooled and molten state

Συγγραφείς:

Άγγελος Καλαμπούνιας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Τσιλομελέκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σογομών Μπογοσιάν, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 11:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11