Στοιχεία Εργασίας P0114

Κωδικός Εργασίας: P0114
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου της διεργασίας κομποστοποίησης στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείου

Συγγραφείς:

Ιωάννα Βασιλειάδου, Τμήμα Τεχνολογίας Χημείας και Περιβάλλοντος, ESCET, Πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos, Ισπανία
Abu Khayer Md. Muktadirul Bari Chowdhury, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Χρήστος Ακράτος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αθανασία Τεκερλεκοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Σταύρος Παύλου, α ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών και β) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, Πάτρα
Δημήτριος Βαγενάς, α) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και β) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, Πάτρα

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04