Στοιχεία Εργασίας P0252

Κωδικός Εργασίας: P0252
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μια μη-γραμμική θερμοδυναμική εξίσωση για την περιγραφή ανοιχτών κβαντικών συστημάτων και η εφαρμογή της στο φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικά επαγόμενης διαφάνειας

Συγγραφείς:

Παναγιώτης Β. Αλατάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα
Βλάσης Μαυραντζάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα & Τμήμα Υλικών, ETH, Ζυρίχη
Hans Christian Öttinger, Τμήμα Υλικών, ETH, Ζυρίχη

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11