Στοιχεία Εργασίας P067

Κωδικός Εργασίας: P067
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συγγραφείς:

Σώζων Βασιλάκος, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε
Σπυρίδων Λαδάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παύλος Χριστακόπουλος, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 19:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11