Στοιχεία Εργασίας P057

Κωδικός Εργασίας: P057
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΙΟΥ

Συγγραφείς:

Παναγιώτα Νάτση, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών
Σταματία Ροκίδη, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, & ΙΤΕ-IΕΧΜΗ
Πέτρος Κουτσούκος, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11