Στοιχεία Εργασίας P0127

Κωδικός Εργασίας: P0127
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Optimization of a DPI Inhaler: A Computational Approach

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11