Στοιχεία Εργασίας P0138

Κωδικός Εργασίας: P0138
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ποιοτικός και ημι-ποσοτικός χαρακτηρισμός ρυπαντών σε ανακυκλώσιμα απορρίμματα πολυολεφινών

Συγγραφείς:

Στέλλα Παλκοπούλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Παπασπυρίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
C. Guinot, Centre Technique pour la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA), Bourgen-Bresse, France
P. Dole, Centre Technique pour la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA), Bourg-en-Bresse, France
C. Joly, Bioingénierie et Dynamique Microbienne aux Interfaces Alimentaires (BioDyMIA), Université Lyon 1-ISARA Lyon, Technopole Alimentec, Bourg-en-Bresse, France

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 19:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04