Στοιχεία Εργασίας P0322

Κωδικός Εργασίας: P0322
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Structural Characterisation of Parchment at the Molecular Level by Raman Spectroscopy

Συγγραφείς:

Σογομών Μπογοσιάν, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Άγγελος Καλαμπούνιας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κατερίνα Μαλέα, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Γεώργιος Παναγιάρης, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 13:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13