Στοιχεία Εργασίας P0468

Κωδικός Εργασίας: P0468
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ατμοαναμόρφωση της γλυκερόλης με τροποποιημένους καταλύτες Ni/Al2O3.

Συγγραφείς:

Καλλιόπη Κούση, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νικόλαος Χουρδάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστίνα Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χαράλαμπος Ματραλής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Κονταρίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ξενοφών Βερύκιος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 11:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10