Στοιχεία Εργασίας P0182

Κωδικός Εργασίας: P0182
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Φυσικοχημικές μελέτες και έρευνα συντήρησης απολιθωμένου ξύλου

Συγγραφείς:

Ευαγγελία Κυριαζή, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Νίκος Ζαχαριάς, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13