Στοιχεία Εργασίας P0291

Κωδικός Εργασίας: P0291
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Η παρουσία των σχολών Χημικών Μηχανικών στα ερευνητικά δίκτυα της ΕΕ

Συγγραφείς:

Γιάννης Καλογήρου, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ευάγγελος Σιώκας, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αιμιλία Πρωτόγερου, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Γεώργιος Σιώκας, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Θεματική Περιοχή:

Εκπαίδευση
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13