Στοιχεία Εργασίας P0154

Κωδικός Εργασίας: P0154
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Aνοδικά ηλεκτρόδια Pt-Ru-TiO2 για την ηλεκτροχημική οξείδωση αλκοολών σε κυψελίδες καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιών

Συγγραφείς:

Μπιορν Χάσα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ευάγγελος Καλαμαράς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Βάκρος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Κατσαούνης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 13:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10