Στοιχεία Εργασίας P0454

Κωδικός Εργασίας: P0454
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συγγραφείς:

Γεώργιος Ντόντος, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Γεώργιος Αναστόπουλος, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Φανούριος Ζαννίκος, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Ενέργεια
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12