Στοιχεία Εργασίας P0356

Κωδικός Εργασίας: P0356
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

CVD graphene on polymer substrate under tension

Συγγραφείς:

Zheling Li, School of Materials, University of Manchester
Ian Kinloch, School of Materials, University of Manchester
Robert J. Young, School of Materials, University of Manchester
Kostya Novoselov, School of Physics and Astronomy, University of Manchester
Κώστας Γαλιώτης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Παπαγγελής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών , Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12