Στοιχεία Εργασίας P0319

Κωδικός Εργασίας: P0319
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Χρήση Ιοντικών Υγρών και Βαθέων Ευτηκτικών Διαλυτών για το διαχωρισμό μίγματος αιθανόλης-νερού

Συγγραφείς:

Ελενίτσα Μπόλη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νάνσι Γκινέτσι, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παναγιώτης Κατσαμπάνης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ανδρομάχη Τζάνη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αναστασία Δέτση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επαμεινώνδας Βουτσάς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11