Στοιχεία Εργασίας P070

Κωδικός Εργασίας: P070
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΕΠΙΔΡΑΣΗ SO2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Ν2Ο ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ir/ Al2O3 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ Ce

Συγγραφείς:

Ελένη Παχατουρίδου, ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ
Ελένη Ηλιοπούλου, ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ
Μιχάλης Κονσολάκης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιωάννης Γεντεκάκης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 17:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10