Στοιχεία Εργασίας P0397

Κωδικός Εργασίας: P0397
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

A Modeling Study of the Pin-Assisted Resin Infiltration of Porous Substrates

Συγγραφείς:

Νικόλαος Πολυχρονόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Α.Δ. Παπαθανασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 17:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04