Στοιχεία Εργασίας P0223

Κωδικός Εργασίας: P0223
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συγγραφείς:

Χρήστος Σ. Κατσίφας, Εργαστήριο Φ/Χ έρευνας & αρχαιομετρίας - Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Α. Ναζλής, Εργαστήριο Φ/Χ έρευνας & αρχαιομετρίας - Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Α. Ζαχαριάδης, Εργαστήριο αναλυτικής χημείας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 16:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13