Στοιχεία Εργασίας P0300

Κωδικός Εργασίας: P0300
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

“Chemical work” in statistical mechanics

Συγγραφείς:

Γεώργιος Μπουλουγούρης, Τμημα μοριακής Βιολογίας και γενετικής, ΔΠΘ
Λουκάς Περιστεράς, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11