Στοιχεία Εργασίας P0337

Κωδικός Εργασίας: P0337
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΩΝ

Συγγραφείς:

Σωτήριος Πάτσιος, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ανδρόνικος Σιταρόπουλος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εμμανουήλ Παπαϊωάννου, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αναστάσιος Καράμπελας, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04