Στοιχεία Εργασίας P0354

Κωδικός Εργασίας: P0354
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

A MILP Mathematical Formulation to Apply Total Site Analysis for the Synthesis of Biorefineries

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Πυργάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αντώνης Κοκόσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12