Στοιχεία Εργασίας P0316

Κωδικός Εργασίας: P0316
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

M-IOLITE: An integrated suite for the streamlining of metabolomic analysis

Συγγραφείς:

Μαρία Κλάπα, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11