Στοιχεία Εργασίας P0386

Κωδικός Εργασίας: P0386
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

QSARs for predicting physicochemical and biochemical properties of industrial chemicals

Συγγραφείς:

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κρυσταλία Παπαδάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπύρος Καρακίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 16:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11