Στοιχεία Εργασίας P0321

Κωδικός Εργασίας: P0321
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Εκτίμηση Παραμέτρων Μαθηματικών Προτύπων Κελιών Καυσίμου Στερεού Οξειδίου

Συγγραφείς:

Ιωάννης Κούκος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γ.Π. Προύντζος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12