Στοιχεία Εργασίας P0166

Κωδικός Εργασίας: P0166
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13