Στοιχεία Εργασίας P0428

Κωδικός Εργασίας: P0428
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Investigation of the contribution of molecular imprinted hydrogels in the metabolomic analysis of biological systems

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11