Στοιχεία Εργασίας P0391

Κωδικός Εργασίας: P0391
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Monitoring of air pollution levels related to Charilaos Trikoupis bridge

Συγγραφείς:

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευάγγελος Χάνδακας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαριάνθη Κερμενίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παντελής Χαρισιάδης, Κύπρος,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κωνσταντίνος Μακρής, Κύπρος,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Σπύρος Καρακίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04