Στοιχεία Εργασίας P060

Κωδικός Εργασίας: P060
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Πειραματική μελέτη και παραμετρική ανάλυση αντιδραστήρα στερεάς κλίνης ασβεστόλιθου για τη δέσμευση του SO2

Συγγραφείς:

Δημήτρης Σπαρτινός, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χ.Μ. Θεοδωρακόπουλος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χ.Δ. Μποντζολής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 18:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10