Στοιχεία Εργασίας P0108

Κωδικός Εργασίας: P0108
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Η ΜΕΘΟΔΟΣ XRF ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

Συγγραφείς:

Βασίλειος Τσιναρίδης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 16:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 13